Στην ΤΕΡΝΑ ανέθεσε η ΔΕΗ τις εργασίες για τη σύνδεση της υπό κατασκευή λιγνιτικής μονάδας “Πτολεμαΐδα V” με τη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρισμού, με το τίμημα να ανέρχεται στις 922.000 ευρώ.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το ΔΣ της ΔΕΗ και αφορά στην ανάθεση των εργασιών προσωρινής σύνδεσης της γραμμής μεταφοράς 150 kV με την υπό κατασκευή μονάδα για τις ανάγκες δοκιμής και ελέγχου του εξοπλισμού του έργου.

Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως τις 30 Νοεμβρίου 2019.

Η νέα λιγντική μονάδα στην Πτολεμαΐδα θα έχει μικτή ισχυ 660 MW και δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για να καλύψει τις ανάγκες τηλεθέρμανσης της περιοχής.

energyin.gr