Στο πλαίσιο δράσης στην τοπική κοινωνία, το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κοζάνης, η 3η Τοπική Μονάδας Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) και η Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου συνδιοργανώνουν Δράση Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης των πολιτών.

Η Δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26/07/19 και ώρα 9:30π.μ. στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Δρεπάνου. Το υπό ανάδειξη θέμα της Δράσης είναι το ακόλουθο: «Κοινωνικά Προγράμματα Προστασίας και Πρόνοιας και Παρεχόμενες Υπηρεσίες Υγείας από τις ΤΟ.Μ.Υ.».

Κύριος στόχος της δράσης αποτελεί η γνωριμία των θεσμών του Κέντρου Κοινότητας και της ΤΟ.Μ.Υ. με την τοπική κοινωνία, η εκτενής αναφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, ο καθορισμός της ωφελούμενης πληθυσμιακής ομάδας καθώς και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας σε θέματα τόσο Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας, όσο και Υγείας και Πρόληψης.

Κατά τη διάρκεια της δράσης θα διανεμηθεί έντυπο ενημερωτικό υλικό και τα στελέχη των δομών θα απαντήσουν και θα ενημερώσουν τους συμπολίτες μας για οποιοδήποτε αίτημα / ερώτηση που αφορά: δικαιώματα, παροχές, προϋποθέσεις και κριτήρια ένταξης σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και υγείας.