Μία πολύτιμη δωρεά 8.700 δελτίων (χειρόγραφων ως επί το πλείστον) του Διονυσίου Ψαριανού αποδεχθήκαμε στο προτελευταίο Δ.Σ. αυτής της διοικητικής περιόδου από την καλή και ευγενική – αν και Δρα κλασικής φιλολογίας – Κατερίνα Δημοπούλου (αδερφή μου).

Τα δελτία αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον – δεν είναι δελτιοκατάλογος αλλά αποδελτίωση της μελέτης του κτήτορα. Είναι δηλαδή ο καθρέφτης της συλλογής Ψαριανού για τον μελετητή που θέλει να καταλάβει την βιβλιοθήκη του. Το index, το ευρετήριο μέσα από το κεφάλι του, 8.700 αναφορές σε έννοιες, θέματα, χωρία, άρθρα, κεφάλαια βιβλίων κ.λ.π. του ενδιαφέροντός του.

Το μικρό αυτό απόσπασμα του μεγαλύτερου αρχείου που έχει η Κατερίνα στην κατοχή της, παραδόθηκε στην Βιβλιοθήκη Κοζάνης χθες ως φυσική προέκταση της Συλλογής Ψαριανού, μιας και αναφέρεται αποκλειστικά στους 14.500 τόμους και τις 2.000 εφημερίδες της.

Η Κατερίνα υπήρξε και γραφέας του άνω των 1.000 σελίδων τρίτομου χειρογράφου καταλόγου της αρχικής δωρεάς μαζί με την μητέρα μας και με αυτό το διαχρονικά ανιδιοτελές πνεύμα προσφέρθηκε (χωρίς να το ξέρει καν) να τακτοποιήσει με την σωστή σειρά και τα δελτία στην δελτιοθήκη τις επόμενες μέρες συνεργαζόμενη με την υπηρεσία εδώ.