Σήμερα διοργανώνεται στο Βαισβασερ στην Λουσατια της Γερμανίας, το δεύτερο Φόρουμ των Δημάρχων για τη Δίκαιη Μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή. Η συμμετοχή είναι μεγάλη με 15 δημάρχους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις βαλκανικές χώρες καθώς επίσης και άλλους εταίρους από την κοινωνία των πολιτών, κρατικούς φορείς και εργατικές ενώσεις. Στόχος είναι η δικτύωση των δημάρχων για να αποκτήσουν μια ενιαία δυνατή φωνή που θα ακουστεί στις Βρυξέλλες για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε οι ανθρακικές περιφέρειες να γνωρίσουν μια δίκαιη μετάβαση και όχι μια βίαιη μετάβαση. Η ελληνική αποστολή αποτελείται από τον πρώην δήμαρχο Κοζάνης κ. Ιωαννίδη, τον δήμαρχο Φλώρινας κ. Γιαννάκη, τον δήμαρχο Αμυνταίου κ. Μπιτάκη και τον ευρωβουλευτή κ. Κόκκαλη.