“Μεγάλωσε” – κι άλλο – η ανεγειρόμενη Πανεπιστημιούπολη Δ. Μακεδονίας στην ΖΕΠ. Σημερινές (22/9/2019) εικόνες