Διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων λόγω εργασιών επέκτασης υπόγειου δικτύου στις οδούς Παύλου Χαρίση, Μπουσίου και Μερκούρη Κυρατσού  σήμερα την Κυριακή 06/10/2019 κι ώρες 07:00 και 15:00. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρόδιων οδών

Συγκεκριμένα:

– στην οδό Μπουσίου από τη διασταύρωσή της με την οδό Βασιλείου Φόρη έως τη διασταύρωσή της με την οδό Παύλου Χαρίση

– στην οδό Παύλου Χαρίση, από τη διασταύρωσή της με την οδό Μπουσίου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Εστίας,

– στην οδό Μερκούρη Κυρατσού,από τη διασταύρωσή της με την οδό Βασιλείου Φόρη έως τη διασταύρωσή της με την οδό Παύλου Χαρίση