Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, για πρόσληψη προσωπικού, αόριστου χρόνου, 33 ατόμων, ώστε η ∆ΕΥΑ Κοζάνης, να συµπεριληφθεί στη συµπληρωµατική προκήρυξη της 3Κ/2018 η οποία αναµένεται, κατέθεσε η εν λόγω δημοτική επιχείρηση. Το τακτικό προσωπικό της ∆.Ε.Υ.Α. Κοζάνης από το έτος 2009 (τελευταίο έτος προσλήψεων τακτικού προσωπικού) και μετά βαίνει συνεχώς µειούµενο λόγω συνταξιοδότησης εργαζοµένων. Το αίτημα που κατατέθηκε, αφορά σε 33 θέσεις εργαζομένων, με ειδικότητες οι οποίες περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: