Προχωρούν – κι άλλο – τα έργα στην ανεγειρόμενη Πανεπιστημιούπολη Δ. Μακεδονίας στην ΖΕΠ στην Κοζάνη. Σημερινές (27/10/2019) εικόνες