Άσκηση Πυροσβεστικού Σώματος στα Σέρβια.
Video www.Live-Avles.tv