Στις 13/1/2020 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών στο νέο Δ.Σ. του συλλόγου με μοναδικό θέμα την συγκρότησή του σε Σώμα για τη διετία 2020-2021. Το Δ.Σ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Μανταλά Παναγιώτα, τηλ: 6989990819

Αντιπρόεδρος: Μπακατάρη Ζωή, τηλ:6981894681

Β΄ Αντιπρόεδρος: Γρίβα Αναστασία

Γραμματέας: Βίλδος Αθανάσιος, τηλ:6974426339

Β΄ Γραμματέας : Καραθανάσης Αντώνιος

Ταμίας: Λαμπρόπουλος Ιωάννης

Υπεύθυνοι Δημ.Σχέσεων : Παπαγιάννης Λεωνίδας & Ντίνας Νικόλαος.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:1) Γκέκα Βαΐτσα

2) Ταρνανάς Στέργιος

3) Τσιολάκης Ιωάννης

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΤΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΙΛΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ