Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, στη λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων με την πραγματοποίηση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όπως αυτές  ζητήθηκαν με έγγραφο της Περιφέρειας της ∆υτικής Μακεδονίας, αποφάσισε η Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης, σήμερα Τετάρτη 15/1/2020. Συγκεκριμένα, τα μέτρα περιλαμβάνουν:

• Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 40χλμ /ώρα των διερχόμενων από τη γέφυρα οχημάτων.

•Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των διερχόμενων οχημάτων άνω των 50 τόνων.

Επιπρόσθετα, η κυκλοφορία επί της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων θα επιτρέπεται μόνο για τη διέλευση ενός (1) φορτηγού οχήματος με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας κάθε φορά.

Η διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθορίζεται από 16-01-2020 έως 15-02-2020, διάστημα στο οποίο θα εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια Υπηρεσία για τον καθορισμό του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας και τον περιορισμό κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 50 τόνων με παράλληλη τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης.

Παράλληλα οι αρμόδιες τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας  θα τοποθετήσουν στις δύο εισόδους της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων: α) φωτεινούς σηματοδότες (δίφωτοι: κόκκινο- πράσινο) με αισθητήρες, ώστε να ρυθμίζεται η ελεγχόμενη διέλευση της γέφυρας από (1) φορτηγό όχημα κάθε φορά  β) πινακίδες που θα καθορίζουν τα νέα προσωρινά όρια ταχύτητας και  γ)  πινακίδες που θα καθορίζουν το ανώτατο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος των φορτηγών οχημάτων.

kozan.gr