Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020
SYMBIOSIS PROJECT-Εκπαιδευτική Συνάντηση
«Συνάντηση Δικτύωσης Επιχειρήσεων για την αξιοποίηση των οργανικών υπολειμμάτων»
Χώρος Διεξαγωγής: Επιμελητήριο Φλώρινας, Μεγαρόβου 15-Φλώρινα

18.00-18.30
Καλωσόρισμα – Εγγραφή

18.30-18.45

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου
Κος Σάββας Σαπαλίδης

Παρουσίαση έργου SYMBIOSIS INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009
Κος. Νικόλαος Ντάβος, ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
18.45-19.15
Παρουσίαση της online Πλατφόρμας του έργου SYMBIOSIS (Χαρακτηριστικά και Χρήση)
Κος. Αθανάσιος Γεντίμης , ΕΜΠ

Παρουσίαση Πιθανών Συνδέσεων των βιολογικών αποβλήτων
Κος. Αντώνης Κοκόσης, ΕΜΠ
19.15-19.30
Coffe Break
19.30-21.00
Προσφορά-Ζήτηση βιολογικών αποβλήτων: Παραγωγή-Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων

Κος. Αθανάσιος Γεντίμης , Κος. Αντώνης Κοκόσης ,Κος Χρήστος Μιχαλόπουλος,ΕΜΠ
Σύντομη παρουσίαση των παρευρισκόμενων επιχειρήσεων
Εγγραφές των νέων ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στην πλατφόρμα του έργου
Ολιγόλεπτη συζήτηση μεταξύ των επιχειρήσεων που παράγουν οργανικά υπολείμματα και των επιχειρήσεων που πιθανά τα αξιοποιούν με σκοπό την επίτευξη κάποιου είδους συμφωνίας

———————

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020
SYMBIOSIS PROJECT-Εκπαιδευτική Συνάντηση
«Συνάντηση Δικτύωσης Επιχειρήσεων για την αξιοποίηση των οργανικών υπολειμμάτων»
Χώρος Διεξαγωγής: Αγρόκτημα Α.Π.Θ., 57001 Θέρμη-Θεσσαλονίκη

13.00-13.30
Καλωσόρισμα – Εγγραφή

13.30-13.45

Παρουσίαση έργου SYMBIOSIS INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009
Κος. Νικόλαος Ντάβος, ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
13.45-14.15
Παρουσίαση της online Πλατφόρμας του έργου SYMBIOSIS
(Χαρακτηριστικά και Χρήση)
Κος. Αθανάσιος Γεντίμης , ΕΜΠ

Παρουσίαση Πιθανών Συνδέσεων των βιολογικών αποβλήτων
Κος. Αντώνης Κοκόσης, ΕΜΠ
14.15-14.30
Coffe Break
14.30-16.00
Προσφορά-Ζήτηση βιολογικών αποβλήτων: Παραγωγή-Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων

Κος. Αθανάσιος Γεντίμης , Κος. Αντώνης Κοκόσης ,Κος Χρήστος Μιχαλόπουλος,ΕΜΠ
Σύντομη παρουσίαση των παρευρισκόμενων επιχειρήσεων
Εγγραφές των νέων ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στην πλατφόρμα του έργου
Ολιγόλεπτη συζήτηση μεταξύ των επιχειρήσεων που παράγουν οργανικά υπολείμματα και των επιχειρήσεων που πιθανά τα αξιοποιούν με σκοπό την επίτευξη κάποιου είδους συμφωνίας