kozan.gr: O Γεώργιος Χιωτίδης, για τις δηλώσεις, του Στέργιου Γκανάτσιου, Διοικητή του Γ.Ν. Κοζάνης, ότι στο Μαμάτσειο, όταν ανέλαβε, υπήρξαν παραλείψεις και αδιαφορία τουλάχιστον μιας δεκαετίας: “Για να αναδείξεις το δικό σου έργο, πρέπει να μηδενίσεις ή ακόμα χειρότερα να απαξιώσεις πλήρως το έργο των προηγούμενων”

5 Απριλίου 2020
21:55

Σχετικά με σημερινές δηλώσεις του Κ. Στέργιου Γκανάτσου, Διοικητή του Γ.Ν. Κοζάνης, στην ΕΡΤ

Παραλείψεις και αδιαφορία τουλάχιστον μιας δεκαετίας. Μάλιστα!!!. Για να αναδείξεις το δικό σου έργο, πρέπει να μηδενίσεις ή ακόμα χειρότερα να απαξιώσεις πλήρως το έργο των προηγούμενων. Γνωστή επικοινωνιακή τακτική, πλην όμως απολύτως ατελέσφορη, για τον απλούστατο λόγο ότι τα στοιχεία είναι αδιάσειστα και ως εκ τούτου απόλυτη είναι και η αναντιστοιχία μεταξύ των όσων λέγονται στα ΜΜΕ, και δεν είναι η πρώτη φορά, και των όσων πραγματικά συνέβησαν. Ας δούμε λοιπόν τι παρέλαβε η σημερινή διοίκηση και τι παρέλαβε η προηγούμενη, μεταξύ του 2015 και 2020, και συγκεκριμένα μέχρι στις 14/1//20, ημερομηνία κατά την οποία ανάλαβε τα νέα της καθήκοντα.

 1. 2015: Μόνιμοι Ιατροί 37

2020: Μόνιμοι ιατροί 53 (2 εξ αυτών μετακινημένοι στην Πτολεμαΐδα)

 1. 2015: Επικουρικοί Ιατροί 8

2020: Επικουρικοί Ιατροί 17

 1. 2015: Λοιπό προσωπικό όλων των κατηγοριών 276

2020: Λοιπό προσωπικό όλων των κατηγοριών 373 (μεταξύ αυτών 23 από

προγράμματα ΟΑΕΔ , 39 με ατομικές συμβάσεις για καθαριότητα, φύλαξη και

σίτιση και 16 επικουρικό προσωπικό)

 1. Προκηρύξεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού (από 25/5/2016 έως 21/5/2019) 33 θέσεις, εξ αυτών ανέλαβαν υπηρεσία 19, 6 ήταν άγονες και 8 σε εξέλιξη). Οι 8 τελευταίες επαναπροκηρύχθηκαν μετά τις εκλογές με καθυστέρηση 9 μηνών!!! (Φεβρουάριος 2020)

Συμπερασματικά και για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα:

Οι ιατροί του νοσοκομείου Κοζάνης, μόνιμοι και επικουρικοί, αυξήθηκαν κατά 25 άτομα (από 45 σε 70) και αυτό παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν 5, μετατέθηκαν 3 και παραιτήθηκε 1 ιατρός, αύξηση 55,5%. Επιπλέον, κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης που διανύουμε, τον Αύγουστο του 2016: η Παθολογική Κλινική είχε 2 μόνιμους ιατρούς και 2 ειδικευόμενους, το ΤΕΠ κανένα ιατρό, η ΜΕΘ 1 ιατρό μετακινημένο στην Πτολεμαΐδα και το Πνευμονολογικό ιατρείο 1 ιατρό , ενώ τον Ιανουάριο του 2020: η Παθολογική Κλινική είχε 4 μόνιμους ιατρούς και 9 ειδικευόμενους (σήμερα έχει 5 μόνιμους ιατρούς, με μία επιπλέον θέση που καταλήφθηκε από προκήρυξη που έγινε στις 26/3/2019), το ΤΕΠ 3 ιατρούς, η ΜΕΘ 4 ιατρούς (οι 2 μετακινημένοι στην Πτολεμαΐδα) και 3 Πνευμονολόγους.

Σημαντική βελτίωση επίσης υπήρξε και στο λοιπό, πλην ιατρικού, προσωπικό όλων των κατηγοριών: από 276 σε 373 άτομα, αύξηση 35% περίπου.

Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να παρουσιαστούν τα αντίστοιχα στοιχεία για την περίοδο 2010- 2015, προκειμένου να γίνουν οι συγκρίσεις, να ενημερωθούν αξιόπιστα οι πολίτες, να αναδειχθούν τα πεπραγμένα προσώπων και των εφαρμοσμένων πολιτικών και να πάψουν μια και καλή οι κουτοπόνηρες και ισοπεδωτικές λογικές «περί της …άσχημης κατάστασης που παραλάβαμε.. πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα αν δεν υπήρχαν οι παραλήψεις τις τελευταίας δεκαετίας…» με σκοπό την, για ενδεχόμενη αποτυχία, δημιουργία «άλλοθι», ρίχνοντας την ευθύνη συλλήβδην τους προηγούμενους.

Η σημερινή διοίκηση έκανε και προτίθεται να κάνει κάποια πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση (ξεχωριστό ΤΕΠ, δημιουργία ΜΕΘ κ.ά.), έστω, είναι αλήθεια, με μεγάλη καθυστέρηση. Αυτά όμως είναι εφικτά, διότι ακριβώς δημιουργήθηκαν προηγουμένως οι προϋποθέσεις. Είναι ευνόητο ότι ο μέγεθος της βελτίωσης εξαρτάται από τις δυνατότητες που έχει, υλικές και άυλες, και σε καμιά περίπτωση δεν είναι συνάρτηση μόνο των ικανοτήτων της. Το προσωπικό του Νοσοκομείου, οι πολιτικές του Υπουργείου, οι οικονομικές συνθήκες της χώρας και πολλά άλλα, όπως η συμπεριφορά του κοινωνικού συνόλου εν προκειμένου, παίζουν και θα παίξουν τεράστιο ρόλο στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης.

Καλούμε αυτό το σημείο τους πολίτες καλόπιστα να αναρωτηθούν:

 1. Πόσο αποτελεσματικό θα ήταν συνολικά το Νοσοκομείο στην αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης χωρίς την προαναφερόμενη στελέχωσή του;

 2. Αν θα μπορούσε να λειτουργήσει η ΜΕΘ, τόσο στην Πτολεμαΐδα όσο και στην Κοζάνη, χωρίς τους 4 ιατρούς που προσελήφθησαν και χωρίς την εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού που προηγήθηκε;

 3. Αν θα μπορούσε να δημιουργηθεί ξεχωριστό ΤΕΠ για τα ύποπτα περιστατικά με 2 μόνο μόνιμους ιατρούς παθολόγους, 1 μόνο πνευμονολόγο και κανένα μόνιμο ιατρό στα ΤΕΠ; κατάσταση που υπήρχε το 2015.

 4. Αν θα μπορούσε να υπάρξει η απολύτως αναγκαία εργαστηριακή υποστήριξη, χωρίς τη στελέχωση και τον εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνικού εξοπλισμού, κυρίως του ακτινολογικού εργαστηρίου;

 5. Γιατί δεν επαναπροκηρύχθηκαν οι άγονες θέσεις από τις προκηρύξεις του 2018, 2 για το ΤΕΠ και μία για τη ΜΕΘ και γιατί καθυστέρησε 8 ολόκληρους μήνες η επαναπροκήρυξη των 8 θέσεων που είχαν προκηρυχθεί στις 21/5/2019 και σταμάτησαν λόγω των εκλογών;

 6. Πως θα ήταν η κατάσταση στο νοσοκομείο αν μεταξύ 2015 και 2019: α) δεν είχε μεταφερθεί η Καρδιολογική Κλινική σε ανακαινισμένο χώρο και δεν είχε δημιουργηθεί η στεφανιαία μονάδα; β) δεν είχε αποκτηθεί καινούργιος αξονικός τομογράφος, όταν ο παλιός ήταν σε λειτουργία από το 2005 και παρουσίαζε συχνές βλάβες με μεγάλο κόστος αποκατάστασης; γ) δεν είχε τεθεί σε λειτουργία ο μαγνητικός τομογράφος; δ) δεν διέθετε καινούργιο υπέρηχο, υπερυχοκαρδιογράφο ψηφιακό μαστογράφο και λαπαροσκοπικό πύργο; ε) Δεν λειτουργούσε εξωτερικό ιατρείο για διοισοφάγειο υπερηχογράφημα όπως και σύγχρονο γαστρεντερολογικό ιατρείο που πραγματοποιεί ιατρικές πράξεις που δεν γινόταν ποτέ στο παρελθόν; στ) Δεν λειτουργούσε εξωτερικό ιατρείο άνοιας, αιματολογικό ιατρείο, ιατρείο καρδιολογικής ανεπάρκειας, εξωτερικό ιατρείο υπέρτασης και δεν αυξάνονταν δραστικά η ποσότητα και το είδος όλων των χειρουργικών επεμβάσεων (γενικής χειρουργικής, ορδοπεδικών κ.ά) ζ) Δεν διέθετε τρία καινούργια μηχανήματα αιμοκάθαρσης και δεν ανακαινίζονταν ο χώρος της ΜΤΝ.

 7. Πως είναι δυνατόν να υπονοούνται αδιαφορία, παραλείψεις και μέσω αυτών στασιμότητα; Όταν μεταξύ 2015 και 2019 α) ο αριθμός των νοσηλευόμενων αυξήθηκε από 9.000 άτομα σε περισσότερα από 12.000 άτομα, β) οι επισκέψεις στα ΤΕΠ από 35.000 σε πάνω από 50.000 γ) Ο αριθμός των εργαστηριακών εξετάσεων από 580.000 σε πάνω από 750.000 δ) Οι επισκέψεις στα Τ.Ε.Ι από 53.000 σε πάνω από 58.000 ε) οι παντός είδους χειρουργικές επεμβάσεις από 2.100 σε πάνω από 3.200.

Σ΄ ό,τι αφορά στη σημερινή διοίκηση, ελπίζουμε να βγει αλώβητη από αυτή τη δίνη και μακάρι στο τέλος της, όπως και στο τέλος της θητείας της, ο απολογισμός της να είναι θετικός, διότι αυτό θα ήταν καλό για το «Μαμάτσειο μας». Μέχρι τότε, ας σκύψει το κεφάλι, επικεντρωμένη στα προβλήματα και ας προσπαθήσει να κάνει ότι καλύτερο μπορεί με τα όπλα που διαθέτει. Η κατάσταση δεν βελτιώνεται δημιουργώντας τεχνηέντως προβλήματα, ούτε προφανώς λύνοντας ανύπαρκτα προβλήματα. Η κατάσταση βελτιώνεται όταν οι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες του νοσοκομείου καλυτερεύουν. Αλλά αυτό θα το δούμε με τη λήξη της θητείας της και στον σχετικό τότε απολογισμό, βεβαίως με στοιχεία και όχι με τις γνωστές επικοινωνιακές «θολούρες». Μέχρι τότε της ευχόμαστε κάθε επιτυχία και στη διάθεσή της, εφόσον και αν μας χρειαστεί. Όπως επίσης ευχόμαστε δύναμη, κουράγιο και αισιοδοξία στο προσωπικό του Νοσοκομείου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης, ελπίζοντας ταυτόχρονα η προσπάθειά του να ανταμειφθεί από την Πολιτεία, υλικά και ηθικά, όπως πραγματικά του αξίζει.

Χιωτίδης Γεώργιος

Πρώην Διοικητής των Γ.Ν.

Κοζάνης «Μαμάτσειο» και Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»

Υ.Γ. Δεν αναφέρομαι στην παρούσα επιστολή σε όλα όσα επιπλέον έγιναν κατά τη διάρκεια της θητείας μου αναφορικά με: χρηματοδοτήσεις, εξοπλισμούς, προμήθειες και θεσμικές παρεμβάσεις, ούτε και σε όσα δεν έκανα λόγω προσωπικών αδυναμιών ή και αντικειμενικών δυσκολιών. Τα θετικά είναι γνωστά σε όλους και αναγνωρίζονται από κάθε καλοπροαίρετο, αλλά δεν είναι μόνο δικά μου. Συνέβαλαν σε αυτά πολλοί, πολιτικοί και πολιτικές του Υπουργείου , διοίκηση της 3ης ΥΠΕ, αυτοδιοίκηση, κυρίως η περιφερειακή αρχή, πολλοί δωρητές και οπωσδήποτε οι υποδιοικητές των δύο νοσοκομείων και το προσωπικό τους σε κάθε επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας. Κάποια σημαντικά έργα, όπως για παράδειγμα η επέκταση των εγκαταστάσεων του Γ.Ν, Πτολεμαΐδας και η εγκατάσταση των ηλιακών συστημάτων στα δύο νοσοκομεία ξεκίνησαν από προηγούμενες διοικήσεις και ολοκληρώθηκαν στη δική μου. Η διαμόρφωση του χώρου, η προμήθεια και η εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου ολοκληρώθηκε από προηγούμενη διοίκηση: Σε όλους αυτούς οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ.

32 σχόλια

 • κ. Γκανάτσιο για την Καραντίνα του προσωπικού πάνω από 15 με τον πρώτο ασθενή-κρούσμα που βρέθηκε στο νοσοκομείο σας, όπως και στο νοσοκομείο της Καστοριάς, ΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΕΣΕΙΣ και ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ

 • Ευτυχώς πέρασε από το νοσοκομείο ο Χιωτίδης και μπορούμε σήμερα να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις όπως η σημερινή.

 • Ευγε!!! Μπορει οι αριθμοι να μην λενε παντα την αληθεια , αλλα προσωπικα πιστευω οτι εγινε σημαντικη βελτιωση σε πολλους τομεις της υγειας επι των ημερων σου και στο Μαματσειο και στο Μποδοσακειο.

 • Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία κάνει φιέστες στους Ωνάσηδες για τη δωρεά και καμιά αυτοκριτική για την πολιτική που είχε διαχρονικά για την υγεία.

 • Κύριε Χιωτίδη

  Ρητό και ξεκάθαρο το ερώτημα (το έχω ρωτήσει ίσα με 10 φορές αλλά απάντηση δεν πήρα)

  Γιατι υπογράψατε για αξονικό 16 τομών (παροχημένης δηλαδή τεχνολογίας) και όχι τουλάχιστον 64 μην πω 128?

  Φταιει ο Γκανάτσιος για αυτό?

  • Μόλις μου πεις ποιο κρατικό νοσοκομείο έχει αξονικό 64ων τομών (για να μη σε ρωτήσω 128) τότε θα σου απαντήσω εγώ που ξέρω…….

   Αναμένω απάντση

  • Έκανα παλαιότερα σχετική ανάρτηση, μπορείς να την δεις στο προφίλ μου, ωστόσο σου επισυνάπτω και την άποψη ιατρού ακτινολόγου του Νοσοκομείου.

   “1. Προμήθεια και εγκατάσταση* σε χρόνο ρεκόρ νέου πολυτομικού αξονικού τομογράφου που αποτελεί το πλέον σύγχρονο μοντέλο 16 τομών (ο προηγούμενος ήταν 2 τομών). Διαθέτει νέα επιστημονικά πρωτόκολλα & μπορεί να πραγματοποιήσει εξετάσεις υψηλής απεικονιστικής – διαγνωστικής αξίας όλων των οργάνων (πλην CT στεφανιογραφίας) & των οστών, ενώ περιλαμβάνει ειδικά πακέτα αγγειογραφίας. Ελαχιστοποιεί τον χρόνο εξέτασης και αναβαθμίζει το επίπεδο της απεικονιστικής διάγνωσης. Συνοδεύεται από αυτόματο εγχυτή (accutron CT-D) για εγχύσεις επακριβών δόσεων σκιαγραφικού μέσου και διαλύματος φυσιολογικού ορού.
   *Ο όρος «εγκατάσταση» περιλαμβάνει & τις εκτεταμένες αλλαγές στην κτηριακή δομή που πραγματοποιήθηκαν.
   2. Προμήθεια και εγκατάσταση* συστήματος ψηφιακής μαστογραφίας σχεδιασμένο κατάλληλα για να παρέχει εξαιρετικής ποιότητας εικόνες με τη χαμηλότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας. Συνοδεύεται από υπερσύγχρονο σταθμό ανάγνωσης μαστογραφιών.
   *Ο όρος «εγκατάσταση» περιλαμβάνει & τις εκτεταμένες αλλαγές στην κτηριακή δομή που πραγματοποιήθηκαν.
   3. Προμήθεια κορυφαίου συστήματος υπερηχοτομογραφίας υψηλής ευκρίνειας και ειδικών εφαρμογών με τις μοναδικές δυνατότητες ShearWave ελαστογραφίας.
   4. Εγκαταστάτη ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σταθμών εργασίας (PC, Οθόνες, Εκτυπωτές) σε όλα τα γραφεία και χώρους εργασίας του ακτινολογικού: τον Ιούλιο του 2017 που έλαβα την θέση στο ακτινολογικό υπήρχαν 2 pc …ποικίλων δυνατοτήτων. Τον Ιανούαριο του 2020: 5 πλήρεις σταθμοί εργασίας.
   Επίσης πρέπει να σημειώσουμε τα εξής ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ:
   – Η συνολική επένδυση για ψηφιακό μαστογράφο, αξονικό τομογράφο & υπερηχογράφο έφτασε τις 812 000 ευρώ και ήταν αποτέλεσμα εργώδους προσπάθειας & στο πλαίσιο μίας συμφωνίας συμβιβασμού που έγινε το 2012 ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και την Siemens > το 2017 συμφωνήθηκε στην επιτροπή εποπτείας να δοθούν 23 000 000 ευρώ στο ΕΣΥ (τα λεγόμενα «ανταποδοτικά της Siemens»).
   – Ο ψηφιακός μαστογράφος κι ο αξονικός τομογράφος έχουν εγγύηση 7 ετών σε service και ανταλλακτικά (!!) ΔΗΛΑΔΗ το νοσοκομείο δεν θα ξοδέψει ευρώ για τα δύο αυτά μηχανήματα ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ για 7 χρόνια (!!!).
   Έως αυτή την στιγμή οι δαπάνες υποστήριξης του αξονικού τομογράφου ήταν 50 000 ευρώ ετησίως, ενώ μετά την 7ετή εγγύηση θα είναι 18 000 ετησίως (!!).
   – Ο υπερηχογράφος έχει εγγύηση 3 ετών σε service και ανταλλακτικά (!!) ΔΗΛΑΔΗ το νοσοκομείο δεν θα ξοδέψει ευρώ για το μηχάνημα αυτό ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ για 3 χρόνια.
   Καταλήγοντας, όσο αφορά το ακτινολογικό τμήμα (δηλ. ο ακρογωνιαίος λίθος όλων των νοσοκομείων) του ΓΝ Κοζάνης τα τελευταία 3 χρόνια συντελέστηκε μία πλήρης & κάθετη αναβάθμισα του υλικοτεχνικού εξοπλισμού κατατάσσοντας το στα πλέον σύγχρονα της Δυτικής Μακεδονίας (εγώ προσωπικά το αποκαλώ «διαμαντάκι της ακτινολογίας») που συνοδεύτηκε από διορισμό 2 μόνιμων ιατρών ακτινολόγων αναβαθμίζοντας πλήρως και τις επιστημονικές δυνατότητες του τμήματος και κατ επέκταση όλου του νοσοκομείου”

 • Απο δω και περα,επειδη το νοσοκομειο δεν εχει χρωμα και ο καθενας μας ισως το χρειαστει σε καποια φαση της ζωης του,εσεις που γνωριζετε τα προβληματα του βαλτε ολοι χερι βοηθειας για να λυθουν.Φτιαξτε επιτελους κλινικες;Ποιος σας εμποδιζει;Πειτε το επιτελους στο λαο να μαθει.

 • Προσπαθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ να δείξει παρουσία και να εκφράσει λόγο για πολύ σοβαρά και δύσκολα θέματα. Εδώ μια πυρκαγιά και μια πλημμύρα δεν μπόρεσε να διαχειριστεί και θρηνήσαμε 200 νεκρούς και θέλουν να μας πουν ότι χάρη σ’ αυτούς αντέχει σήμερα το ΕΣΥ. Ξεχνούν φαίνεται ότι επί των ημερών τους τα Νοσοκομεία δεν είχαν τις απαιτούμενες γάζες και οι άρρωστοι φέρναν κλινοσκεπάσματα από τα σπίτια τους. Όσο για τους γιατρούς αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να τους λένε ένα μεγάλο ευχαριστώ όπως εξάλλου και όλοι οι Έλληνες.

 • Κύριε Χιωτίδη έχετε ένα εξαιρετικό χάρισμα Είστε Δάσκαλος που διδάσκει Ήθος Αξιοπρέπεια Ειλικρίνεια Εντιμότητα είμαστε τυχεροί που τιμήσατε από τη θέση του διοικητή ΤΟ ΜΑΜΑΤΣΙΟ ΜΑΣ

 • Γιατί δεν μας λες και για καμμία 40ρια διοικητικούς που προσλήφθηκαν από το 1999? Χρειάζονταν διοικητικοί ή γιατροί και νοσηλευτές?

 • Επιτέλους ο κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια. Οι προσλήψεις έγιναν μετά από το συλλαλητήριο για το Νοσοκομείο της Κοζάνης και όχι χάρη στον Χιωτίδη. Η συντονιστική επιτροπή του συλλαλητηρίου ήταν αυτή που έκανε το θαύμα. Υπάρχουν ντοκουμέντα. Απλώς έτυχε να είναι διοικητής ο Χιωτιδης και το οικιοποιήθηκε

 • Aπό τον Γκανατσιο, δεν περιμέναμε και κάτι άλλο, βλέπει τι κάνει η κυβερνηση με την επικοινωνιακή πολιτική και ακολουθεί

  • Και το 80% των Ελλήνων συμφωνεί. Υπάρχουν δυστυχώς και αυτοί που ελπίζουν να η κατάσταση να χειροτέρεψε για να κάνουν μικροπολιτική

 • Ο Γκανάτσιος “έλυνε” πάντα τα προβλήματα με τη μέθοδο της αναμονής και λήθης. (“άστο ρα σε μένα, εσύ μην ασχολείσαι”)

 • Κατά την ταπεινή μου άποψη θεωρώ ότι ό κ Χιωτιδης ήταν ένας από τούς καλούς και άξιους προέδρους που πέρασαν από το νοσοκομείο της πόλης μας σέ εποχές μνημονίου με ότι αυτό συνεπάγεται να μήν το ξεχνάμε.Θεωρω ολίγον τι άκαιρη την τοποθέτηση του νυν προέδρου ως προς την περίοδο του Κ Χιωτιδη βάζοντας στον ανεμιστήρα την περίοδο των 10 τελευταίων ετών

 • Ο Γκανάτσιος δείχνει τεράστια ανεπάρκεια εδώ και καιρό και το λιγότερο που οφείλει να κάνει για την κοινωνία της Κοζάνης είναι να ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ.

 • Κρίμα ρε Γιώργο.Να χρειάζεσαι να βάζεις όλα
  τα τρολάκια του κόμματος για να αποδείξεις ότι
  ήσουν καλύτερος από τον προηγούμενο διοικητή!
  Αν δεν θεωρείς παράληψη ότι δεν λειτουργεί η ΜΕΘ,
  κι ότι προτίμησες να στείλεις του γιατρούς της Κοζάνης
  στο Μποδοσάκειο και οχι το αντίθετο, αν δεν θεωρείς
  παράληψη, ή αδιαφορία το ότι έκλεισες την ουρολογική, αν
  δε θεωρείς παράληψη ότι δεν ξαναπροκήρυξες τις
  άγονες θέσεις απο το 2018 ,όπως εσύ αναφέρεις,
  αν δεν θεωρείς αδιαφορία την επέκταση και την
  κατασκευή νέου κτιρίου για το νοσοκομείο,
  αν θεωρείς ότι σταμάτησε τον Μάιο του 19 η ΝΔ τις
  προκηρύξεις των μονίμων ιατρών, ενώ εσείς ήσασταν
  κυβέρνηση, αν θεωρείς ότι έφερες ως γιατρούς, τους
  επικουρικούς, οι συμβάσεις των οποίων τελείωσαν
  ταυτόχρονα σχεδόν με τη θητεία σου,ε ΝΑΙ! τότε
  Γιώργο δεν υπήρξε ούτε αδιαφορία ούτε παράληψη.

 • Δεν έχω βάλει κανέναν να κάνει οτιδήποτε, ποτέ δεν το έκανα, μάλλον κρίνεις εξ ιδίων και επιπλέον, προσλάβεις την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.Για τα υπόλοιπα, επειδή θεωρώ ότι είσαι προάγγελος δήθεν δύσκολων ερωτημάτων,θα απαντήσω με την αναγκαία τεκμηρίωση, όπως ακριβώς πρέπει, όταν αυτά τεθούν επισήμως. Κάνε υπομονή.

  Γ. Χιωτίδης

Γράψτε απάντηση στο Νικος Τ. Ακύρωση απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μείνετε συντονισμένοι