Κυριακῇ τοῦ Παραλύτου – Ι.Μ.Ν. Αγίου Νικολάου Κοζάνης – 10/5/2020 (Ζωντανή σύνδεση)