Πρώτη Κυριακή, με τον προβλεπόμενο αριθμό πιστών και τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, στην Αγία Τριάδα Πτολεμαίδας,  μετά από πολύ καιρό. Δείτε φωτογραφίες & βντεο που μας έστειλε ο Γ. Κατσανίκος