Με τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Αθανάσιο Κυριαζή συναντήθηκε στην Αθήνα ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης κ. Νίκος Σαρρής προκειμένου να συζητηθούν θέματα επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία.
Ο κ. Σαρρής αναφέρθηκε στην υφιστάμενη κατάσταση των επιχειρήσεων του Νομού Κοζάνης, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας και τόνισε ότι απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις ώστε να εξασφαλιστεί η επιχειρηματικότητα μικρής κλίμακας στην περιοχή, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την τοπική οικονομία, την ποιοτική απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.
Η συνάντηση έγινε παρουσία της Βουλευτή Ν. Κοζάνης κ. Παρασκευής Βρυζίδου, η οποία έθεσε από την πλευρά το ζήτημα της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων και της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων δράσεων, που θα συνδράμουν όχι μόνο στην εξωστρέφεια αλλά και σε γόνιμες συνεργασίες με φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα.
«Η επιχειρηματικότητα μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία στην περιοχή μας και να αντισταθμίσει τις συνέπειες της απολιγνιτοποίησης», ανέφερε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Σαρρής.
Ακολούθησε συνάντηση με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη, όπου από την πλευρά του Επιμελητηρίου Κοζάνης τονίστηκε η αναγκαιότητα ενός ολοκληρωμένου σχεδίου παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που θα συμπεριλαμβάνει δράσεις υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της αξιοποίησης νέων επιστημόνων, την σύνδεση επιχειρήσεων αλυσίδας αξίας από την παραγωγή έως την πώληση στον αγροδιατροφικό τομέα και της ανάπτυξης δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, μέσω συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης νέων επιστημόνων σε θέματα καινοτομίας, σύγχρονης εταιρικής διαχείρισης και ανάπτυξης.
Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γεώργιο Καββαθά, ο Πρόεδρος του Επιμελητήρίου κ. Σαρρής αναφέρθηκε στις έντονες ανησυχίες του επιχειρηματικού και εμπορικού κόσμου για τις συνέπειες της μεταλιγνιτικής περιόδου στη Δυτική Μακεδονία και ζήτησε την συνεργασία της Συνομοσπονδίας στον σχεδιασμό για την επόμενη μέρα.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην έρευνα που εκπόνησε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ με τίτλο «Επιπτώσεις της μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας
Στο επίκεντρο της έρευνας τίθεται η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας που φιλοξενεί τα περισσότερα λιγνιτωρυχεία της Ελλάδας. Εξετάζεται το ηλικιακό και μορφωτικό της προφίλ, η συμβολή της ενέργειας στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της Περιφέρειας, τις επενδύσεις και την απασχόληση και η υψηλή ανεργία που αντιμετωπίζει. Τέλος, διερευνάται ο αριθμός των αυτοαπασχολουμένων και η κατάσταση των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια.