Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική, κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ. 33282/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Βελβεντού, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Ενημέρωση και διαβούλευση για την κατάθεση προτάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα μετά από πρωτοβουλία και με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη κου Γ. Κασαπίδη.

  2. Έκδοση ψηφίσματος για τη μετατροπή του μνημείου της Αγίας Σοφίας στη Κωνσταντινούπολη σε τζαμί.

  3. Αποδοχή χρηματοδότησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για συντήρηση σχολικών κτηρίων – Κατανομή πίστωσης

  4. Έγκριση εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Βεβεντού περιόδου 2020-2021.

  5. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βελβεντού του έτους 2020.

  6. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.Δ.) και πίνακα στοχοθεσίας 5Α ∆ήµου Βελβεντού οικ. Έτους 2020.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαλλού Βάια