Ζήσης Τζηκαλάγιας στην επιτροπή περιβάλλοντος: “Τα εκτροφεία γουνοφόρων δεν έχουν αιχμάλωτα ζώα, γι αυτό να επιτραπούν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών”.