Σημειακές εργασίες στη λαϊκή, που διορθώνουν σημαντικά προβλήματα.