Ένα νέο ερευνητικό έργο, το WineLiveLabel, ξεκίνησε τις εργασίες του για την ανάδειξη προϊόντων οίνου με τη χρήση των τεχνολογιών AR (Augmented Reality) στη σήμανσή του. Συντονιστής είναι το  Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων με το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στο έργο αυτό συνεργάζεται με τις εταιρίες ΑΦΟΙ Χ. ΝΑΚΟΥ Α.Ε. (ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΑΚΟΣ) και την ΑΡΓΩ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ οι οποίες εδρεύουν στη Σιάτιστα και Κοζάνη αντίστοιχα.

Το WineLiveLabel ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020 και θα ολοκληρωθεί σε δυόμισι χρόνια, το Δεκέμβριο του 2022. Στόχο έχει να διερευνήσει την δυναμική των τεχνολογιών AR στην Ελληνική αγορά Οίνου μέσα από την υλοποίηση πιλοτικής «Ζωντανής Ετικέτας» για επιλεγμένο προϊόν οίνου και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της στην εμπειρία και στάση του καταναλωτή.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται μέσω της δράσης εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες.