Απαραίτητη προϋπόθεση η παρακολούθηση του Μοριοδοτούμενου Σεμιναρίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων 400 ωρών με Δημόσιο φορέα Κοζάνη-Πτολεμαϊδα.

  • Περιλαμβάνει: Προετοιμασία για τη Μικροδιδασκαλία του ΕΟΠΠΕΠ

  • Πλήρη Μοριοδότηση για όλες τις Δομές Δια Βίου Μάθησης

  • Βιωματικές Ασκήσεις

  • Εισηγήσεις με Εκπαιδευτές που είναι Αξιολογητές του ΕΟΠΠΕΠ.

Πληροφορίες-Εγγραφές:

  • Πάτρα Κατερίνα 6946792463

  • Τσεχελίδου Ελένη 6985697502