Είναι λογικό, απόλυτα θεμιτό κι επιτρεπτό να επιδιώκει κανείς να μεγιστοποιήσει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, προς όφελος του ιδίου και της οικογένειάς του. Αυτός ο κανόνας δεν εξαιρεί και τα πρόσωπα που ασχολούνται με την πολιτική και γενικότερα τη δημόσια διοίκηση, φτάνει η ιδιότητα που φέρει, η τελευταία κατηγορία, να μη χρησιμοποιείται για εξυπηρέτηση ή προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων, με ανταλλάγματα ή υποχρεώσεις.  Για παράδειγμα, θα ήταν πολύ περίεργο αν υπήρχε ένα  ή περισσότερα πολιτικά πρόσωπα που προωθούν, ποικιλοτρόπως, τα συμφέροντα μιας συγκεκριμένης ιδιωτικής εταιρείας, για μια επένδυση/εις, κάπου, με την οποία διαφωνεί η/οι τοπική/ες κοινωνία/ες και τα εν λόγω πολιτικά πρόσωπα, κατά σύμπτωση(;), να συνδέονται είτε μέσω των ιδίων είτε μέσω συγγενικών τους προσώπων με κάτι άλλο (π.χ. επιχειρηματικής φύσεως ή άλλης φύσεως),  που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία. Ας ελπίσουμε πως στην περιοχή μας δεν υπάρχουν τέτοια περίεργα φαινόμενα και το επιχειρείν ανθεί εκτός εισαγωγικών.

Η Χύτρα