Εντυπωσιακές φωτογραφίες από τη χιονισμένη Εράτυρα .

Φωτογραφίες: Αναστάσιος Τσίμπλινας