Αγέλη αδέσποτων σκύλων με 16 σκυλιά στην περιοχή του Αγ. Αθανασίου. Φανταστείτε να περάσετε από εκεί και να συναντήσετε όλα αυτά τα σκυλιά. Από που ήρθαν όλα αυτά δεν είχαμε σκυλιά εδώ κάτω.