Η σκυλίτσα στεριώθηκε σήμερα με την συνδρομή Αγγλικής Οργάνωσης που σώζει σκυλιά στην Ελλάδα! Κι αυτό και πολλά άλλα! Ας μην αναφέρω την υποχρέωση του Δήμου! Τα λέμε μέρες! Τις τελευταίες εβδομάδες στεριώθηκαν αμέτρητα θηλυκά από Κοζάνη, πλατεία και γύρω χωριά της Κοζάνης! Κι όλα αυτά από εθελοντές! Τόσο μεγάλο είναι το έργο τους.
Εθελοντές φιλόζωοι Κοζάνης