Σε εφαρμογή της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-2020.) “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ” (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19,
η με Τηλεδιάσκεψη, η δια περιφοράς μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Εγκ. 163/33282/29-05-2020 και εγκ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, καλείστε σε λήψη απόφασης ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, επί των εξής θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση εκπονηθέντος Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
Παρουσίαση του Σχεδίου από την μελετητική ομάδα.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
2. Συζήτηση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών»
3. Ανάκληση της αριθμ. 492/2016 Α.Δ.Σ. για άδεια εισόδου οχημάτων στην οδό Δημογεροντίας (πεζόδρομος) στην Κοζάνη επειδή εξέλειπαν οι λόγοι.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
4. Εξέταση αιτήσεων για έγκριση υποβιβασμού πεζοδρομίων: α) Πρεζεράκου Ηλία και β) Αγγελίδη Νεόφυτου
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντ/ρχος Κοζάνης
5. Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης για το ακίνητο στέγασης του ΚΑΠΗ Κρόκου, ιδιοκτησίας Ευσταθίου Δημήτριου του Παναγιώτη στην κοινότητα Κρόκου.
Εισηγητής: κ. Δημήτρης Κοεμτζόπουλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
6. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του χώρου όπου στεγάζεται ο παιδικός σταθμός Δρεπάνου (ισόγειο, πρώτος όροφος και αύλειος χώρος) εμβαδού 454,28 τ.μ. και του επ’ αυτού οικοπέδου εμβαδού 5.136,00 τ.μ., στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης, για την αδειοδότηση και λειτουργία του παιδικού σταθμού Δρεπάνου σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 99/2017.
Εισηγητής: κ. Δημήτρης Κοεμτζόπουλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
7. Κατανομή ποσού 299.350,30 € (Α΄ δόση 2021) στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: κ. Σουλτάνα Βεντούλη, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Κοζάνης.
8. Παραχώρηση σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ευκολίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Κοζάνης.
9. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Για τους συμβούλους που θέλουν να συμμετέχουν στην Τηλεδιάσκεψη και δεν έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης, θα υπάρχει πλήρης εξοπλισμός στο γραφείο των Δημοτικών Παρατάξεων, στο Δημαρχείο Κοζάνης, προκειμένου να συνδεθούν και να λάβουν μέρος στην Τηλεδιάσκεψη

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)