Ώρα 08:05 π.μ.. Πρωινές εικόνες, από ψηλά, από την πόλη της Κοζάνης, με την πυκνή χιονόπτωση σε εξέλιξη.