Ώρα 09:50 π.μ.: Πτολεμαίδα: Συνεχίζεται η χιονόπτωση.