Είναι κοινός τόπος ότι η πανδημία, οι υγειονομικές αλλά πολύ περισσότερο οι οικονομικές της επιπτώσεις, πλήγωσε τη χώρα μας και καθυστερεί την επαναφορά της σε αναπτυξιακούς ρυθμούς μετά την οκταετή ύφεση.

Το πολιτικό κλίμα και η αισιοδοξία του 2019, μετά την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία και την άρση των δημοσιονομικών περιορισμών, χάθηκαν ή στην καλύτερη περίπτωση μετατοπίστηκαν για μετά την πανδημία περίοδο. Γεγονός εύλογο αλλά δυσάρεστο, χωρίς φυσικά κυβερνητική ευθύνη και παρότι με μια σειρά μέτρων και νόμων προωθείται διαρκώς το μεταρρυθμιστικό της έργο επιτυχώς.

Ο στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ για επαναφορά στην κανονικότητα και επανα-συσταση της χώρας στο διεθνές περιβάλλον υποβαθμίστηκαν και σε προτεραιότητα τέθηκε η σωτηρία της ζωής των πολιτών, η επιβίωση των οικονομικά ασθενέστερων και των πληττόμενων, η πραγματική οικονομία αλλά και τα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας.

Στην Δυτική Μακεδονία, κυρίως στο ενεργειακό λεκανοπέδιο των Νομών Κοζάνης και Φλώρινας, ταυτόχρονα με την πανδημία προστέθηκαν οι βραχυπρόθεσμες απειλές της απολινγιτοποίησης. Και σε αυτές τα επιπλέον περιοριστικά μέτρα για τη πανδημία στο νομό Κοζάνης με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των πολιτών να αισθάνεται αδικημένη και σε μειονεκτικότερη θέση έναντι των υπολοίπων.

Γιατί την ώρα που η κυβέρνηση επίσπευσε την απολινγιτοποίηση με στόχο την εμπροσθοβαρή συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 2050 με πολλά προσδοκόμενα οφέλη, οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της προστέθηκαν σε αυτές της πανδημίας με αποτέλεσμα να συναποτελούν ένα δυσβάστακτο βάρος αλλά και να προκαλούν μια βαθιά απογοήτευση και απαισιοδοξία για το μέλλον.

Οι τοπικές κοινωνίες ακόμα και εάν είχαν πειστεί για τις ευκαιρίες που αναδύονται από την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής, από τη δίκαιη μετάβαση, βλέπουν τις εύλογες χρονικές καθυστερήσεις λόγω πανδημίας και τις ακατανόητες γραφειοκρατικές των Βρυξελλών να απειλούν τα προσδοκόμενα οφέλη και να μεγιστοποιούν τις απειλές.

Πιστεύω ότι η κυβέρνηση οφείλει να προβεί σε άμεσες αποφάσεις που θα επιλύουν βραχυπρόθεσμα προβλήματα, παράλληλα με την καλή ομολογουμένως δουλειά της συντονιστικής επιτροπής του ΣΔΑΜ υπό τον Κ. Μουσουορύλη και τις τελικές πολιτικές δράσεις, που θα ενταχθούν στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης, όταν αρχίσει να υλοποιείται.

Γι’ αυτό προτείνω πέντε πεδία γρήγορων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων που θα αναστρέψουν το αρνητικό κλίμα και θα επιτρέψουν στις τοπικές κοινωνίες να αισιοδοξούν για την μετάβαση στο νέο παραγωγικό μοντέλο.

Η άμεση έγκριση των εδαφικών σχεδίων και η υποβολή τους χωρίς καμία καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσο πιο γρήγορα υποβληθούν τα εδαφικά σχέδια τόσο γρηγορότερα θα αποκτήσουμε πρόσβαση στο χρηματοδοτικό πλαίσιο που θα χρηματοδοτήσει τις μεγάλες και μικρές παρεμβάσεις στην περιοχή. Η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου ανεξαρτήτως χρηματοδοτικού πλαισίου με στόχο την άμεση απορρόφηση εντόπιου εργατικού δυναμικού αλλά και την γρήγορη διάθεση φυσικού αερίου σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της τηλεθέρμανσης.

Η επιτάχυνση της αποκατάστασης των εδαφών των ορυχείων και των αποξηλώσεων των λιγνιτικών μονάδων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. ανεξαρτήτως χρηματοδοτικού πλαισίου, ώστε να έχουν ευκαιρία απασχόλησης οι άνεργοι και οι καθημερινά απολυόμενοι από τις συ-σχετιζόμενες εταιρίες με την ΔΕΗ και τα ορυχεία. Η άμεση νομοθέτηση μιας δέσμης μέτρων που ευνοούν τις συ-σχετιζόμενες με την ΔΕΗ εντόπιες επιχειρήσεις ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα μετασχηματισμού τους και συνακόλουθα η διάσωση εργατικού και τεχνικού προσωπικού. Τροποποιήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου σε σχέση με τις ενισχύσεις, τις αποσβέσεις και τις φορολογικές απαλλαγές μπορούν γρήγορα και αποτελεσματικά να δημιουργήσουν ένα πλέγμα προστασίας για επιχειρηματίες και εργαζόμενους.

Η άμεση σύσταση μιας αναπτυξιακής κοινοπραξίας με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με την συμμετοχή επιμελητηρίων, εργατικών κέντρων και ιδιωτικών φορέων κατάρτισης, και άμεση έγκριση ενός ευρύτατου προγράμματος χρηματοδοτούμενου από το Υπουργείο Εργασίας για την κατάρτιση και επανακατάρτιση εντόπιου δυναμικού. Η εκπόνηση και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου παρέμβασης κατάρτισης και επανακατάρτισης, σύμφωνα με το σχέδιο δίκαιης μετάβασης και το νέο παραγωγικό μοντέλο της Δυτικής Μακεδονίας, θα αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα την ανάγκη υποστήριξης των ανέργων αλλά και του εντόπιου παραγωγικού δυναμικού.

Είναι γεγονός ότι πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα και γρήγορα να υλοποιηθούν. Η δίκαιη μετάβαση γεννά ευκαιρίες για το ενεργειακό λεκανοπέδιο. Δεν πρέπει να χαθούν γιατί θα αδικηθεί η τοπική κοινωνία που για περισσότερο από 50 χρόνια συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της χώρας. Αλλά δεν πρέπει να χαθεί και η ευκαιρία για την ελληνική κυβέρνηση να αποδείξει ότι μπορεί και ξέρει να εντάσσει τη χώρα στην αναπτυξιακή πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

* Ο κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος είναι Βουλευτή Ν. Κοζάνης με τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ –

 

thepresident.gr