Πρόγραμμα πτήσεων, από και προς το αεροδρόμιο της Κοζάνης, για το χρονικό διάστημα από 28/3/2021 έως και 31/5/2021