Μια πολύ παραγωγική συνάντηση είχα σήμερα (26-3-2021), στα γραφεία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τον Πρύτανη κ. Θεοδουλίδη Θεόδωρο, τον Αντιπρύτανη κ. Σαριαννίδη Νίκο και τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δάρδα Κων/νο.

Στο πλαίσιο περιοδικών συναντήσεών μου με τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου αξιολογούμε την πορεία των όσων συζητήσαμε και θέτουμε νέους στόχους.

Ειδικότερα:

  • Έγινε ανασκόπηση της πορείας υλοποίησης των υποδομών της Πανεπιστημιούπολης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη ΖΕΠ Κοζάνης καθώς και της πορείας προώθησης των έργων στη Φλώρινα και στην Πτολεμαΐδα.
  • Συζητήθηκε μια ενδιαφέρουσα και καινοτόμα ιδέα για την ενίσχυση της παρουσίας του Πανεπιστημίου στα θέματα της ενέργειας.
  • Συζητήθηκε η πρόοδος του σχεδιασμού που αφορά στις υποδομές στην Πτολεμαΐδα και δεσμεύτηκα να συνδράμω, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή.
  • Προσδιορίσθηκαν οι ενέργειες του Πανεπιστήμιου για την ωρίμανση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του με πόρους του ΕΣΠΑ δηλαδή την ανάπτυξη των υπολειπόμενων αναγκαίων υποδομών.
  • Συζητήθηκε ο νόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που ψηφίσθηκε πρόσφατα καθώς και η βελτιστοποίηση λειτουργίας του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των προβλεπόμενων σ ’αυτόν π.χ βαθμοί εισαγωγής, προστασία του Πανεπιστημίου.

Η συνεργασία μας με στόχους, βήματα, και ενέργειες θα συνεχιστεί γιατί η μέχρι τώρα αξιολόγησή της είναι θετική.