ΣΧΕΤ : α. Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)

β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019

γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ 16320/ ΦΕΚ 996Β/13-3-2021

δ. Την υπ’ αριθμ. 1047/19-1-21 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορ. και Προστ. Κατ.

ε. Την υπ’ αριθμ 196/4783 /1-3-21 Απόφαση Δημάρχου Κοζάνης

Σε εφαρμογή των σχετικών, παραθέτουμε συνημμένα τους πίνακες συμμετεχόντων (παραγωγών και επαγγελματιών) για την λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και την παράλληλη της στο χώρο του Νιαημερου του Δήμου Κοζάνης

Οι εκθέτες τοποθετούνται εκ περιτροπής στις λαϊκές αγορές του Δήμου (κύρια και παράλληλη). Δηλαδή οι μισοί εκθέτες το πρώτο Σάββατο τοποθετούνται στην κύρια λαϊκή αγορά Αριστοτέλους, το επόμενο Σάββατο τοποθετούνται στην παράλληλη αγορά Νιαημερου. Αντίστοιχα οι άλλοι μισοί εκθέτες από την παράλληλη λαϊκή αγορά Νιαημέρου, τοποθετούνται στην κύρια λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και ούτω καθεξής.

Τονίζουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, οι επαγγελματίες λαϊκών αγορών μπορούν να αναπτύσσουν εκθετήριους πάγκους που δε θα ξεπερνούν τα μήκη σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού λαϊκών αγορών (έμποροι διατροφικών 8μ, παραγωγοί 4μ, έμποροι βιοτεχνικών 7μ, λοιπές κατηγορίες 2μ). Στο νότιο μέρος της λαϊκής Αριστοτέλους θα τοποθετηθούν οι έμποροι βιομηχανικών προϊόντων, οι οποίοι θα εκτείνονται έως την οδό του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Αντίστοιχα για την παράλληλη λαϊκή Νιαημερου έχει χωροθετηθεί έκταση για το βιομηχανικό τομέα. Ειδικά για την παράλληλη λαϊκή αγορά του Νιαημερου, τονίζουμε ότι οι θέσεις των εκθετών, υποδεικνύονται επι τόπου το Σάββατο στις 6 πμ. Δεν υπάρχουν προκαθορισμένες θέσεις και οι τοποθετήσεις γίνονται μόνο για την τρέχουσα ημέρα.

Υπογραμμίζουμε ότι οι χώροι που διατίθενται για τη λειτουργία των λαϊκών είναι μεγάλης έκτασης, αλλά τα ενδιάμεσα και υποχρεωτικά κενά μεταξύ των πάγκων αναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος των οδών. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγω αποβολής από τις λαϊκές.

Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για το καταναλωτικό κοινό.

Παρακαλούμε ιδιαίτερα, το καταναλωτικό κοινό να χρησιμοποιεί το αντίστοιχο ρεύμα ανόδου ή καθόδου για την πεζή κίνηση του, έτσι ώστε να περιορισθεί η πρόσωπο με πρόσωπο διασταύρωση των πολιτών.

Επαναλαμβάνουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακούλα και γάντια μιας χρήσεως.

Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποβολής από τις λαϊκές του Δήμου.

Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Τονίζουμε ότι, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.

Οι έλεγχοι θα είναι συστηματικοί και αυστηροί.

Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη θέση Ανακοινώσεις και παράλληλα στην ενότητα «Επιχείρηση – > Υπαίθριο Εμπόριο»

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο Αντιδήμαρχος

Κώστας Κυριακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (03-04-2021) & ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ (10-04-2021)

Α/Α Εκθέτης Ιδιότητα Δημος

1

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

2

ΑΒΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

3

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

4

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΩ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΓΡΕΒΕΝΑ

5

ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ

6

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

7

ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

8

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

9

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

10

ΑΥΓΙΤΟΒΑ ΛΙΑΝΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

11

ΒΡΕΤΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

12

ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

13

ΓΙΑΛΕΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ

14

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π- ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΣΕΡΡΕΣ

15

ΓΙΟΛΑΝ ΜΥΡΟΦΟΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

16

ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

17

ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

18

ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ

19

ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ

20

ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

21

ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΝΩ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

22

ΔΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ

23

ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΑ

24

ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΟΖΑΝΗ

25

ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

26

ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗ

27

ΔΗΜΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

28

ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ

29

ΔΟΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

30

ΔΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

31

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

32

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

33

ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΪΟ

34

ΖΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

35

ΖΑΝΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ

36

ΖΑΡΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

37

ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

38

ΖΑΡΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

39

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

40

ΖΕΡΚΙΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

41

ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

42

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ

43

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

44

ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ

45

ΚΑΓΙΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

46

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΛΙΑ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

47

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ

48

ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

49

ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

50

ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

51

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

52

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

53

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

54

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ

55

ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΣΟΦΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

56

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

57

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

58

ΚΑΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

59

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

60

ΚΕΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΒ- ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΟΪΟ

61

ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

62

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ

63

ΚΟΥΤΟΥΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

64

ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

65

ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ

66

ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΜΕΛΙ ΚΟΖΑΝΗ

67

ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ

68

ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑ

69

ΛΑΒΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

70

ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΒΟΪΟ

71

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΒΟΪΟ

72

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΜΕΛΙ ΚΟΖΑΝΗ

73

ΛΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

74

ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

75

ΛΟΥΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

76

ΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ

77

ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

78

ΜΑΝΑΒΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

79

ΜΑΡΕΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

80

ΜΑΡΙΝΗ ΦΑΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

81

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΨΑΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ

82

ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ

83

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΕΟΡΔΑΙΑ

84

ΜΕΙΤΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

85

ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

86

ΜΗΤΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

87

ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

88

ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

89

ΜΟΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ

90

ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

91

ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

92

ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

93

ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

94

ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

95

ΜΠΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

96

ΜΠΑΤΑΝΑ ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

97

ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

98

ΜΠΕΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΕΛΙΕΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

99

ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

100

ΜΠΗΛΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ

101

ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΑΥΓΑ ΒΟΪΟ

102

ΜΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

103

ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ

104

ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗ

105

ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ

106

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ

107

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

108

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

109

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΟΖΑΝΗ

110

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΟΖΑΝΗ

111

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΨΑΡΙΑ ΣΕΡΒΙΑ

112

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΪΟ

113

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

114

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

115

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

116

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ

117

ΠΑΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

118

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑ

119

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

120

ΡΗΓΑ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

121

ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

122

ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΚΟΖΑΝΗ

123

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

124

ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΜΕΛΙ ΚΟΖΑΝΗ

125

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ

126

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Π-ΑΥΓΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

127

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

128

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

129

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

130

ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ

131

ΣΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΚΟΖΑΝΗ

132

ΣΚΟΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΓΡΕΒΕΝΑ

133

ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ

134

ΣΟΪΤΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

135

ΣΤΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

136

ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

137

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

138

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

139

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

140

ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

141

ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗ

142

ΤΑΚΟΣ ΝΑΟΥΜ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

143

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

144

ΤΖΕΛΑΠΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

145

ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

146

ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ

147

ΤΖΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΑ

148

ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΟΖΑΝΗ

149

ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

150

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

151

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

152

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

153

ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

154

ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ

155

ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

156

ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

157

ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

158

ΤΣΙΡΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

159

ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

160

ΦΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΒΟΪΟ

161

ΦΟΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

162

ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΑΥΓΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

163

ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

164

ΧΑΪΤΑ ΕΙΡΗΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

165

ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

166

ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π- ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΣΕΡΡΕΣ

167

ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑ

168

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Π-ΨΑΡΙΑ ΣΕΡΒΙΑ

169

ΧΩΡΑΦΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΙΚΗΣ

(03-04-2021) & ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (10-04-2021)

Στις 03-04-2021 θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά (Νιαημερος) και στις 10-4-21 στη λαϊκή αγορά Αριστοτέλους, οι κάτωθι:

Α/Α Εκθέτης Ιδιότητα Δημος

1

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

2

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ

3

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Π-ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΒΟΪΟ

4

ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ

5

ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ

6

ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ

7

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΨΑΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ

8

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΒΟΪΟ

9

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

10

ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

11

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

12

ΑΡΙΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Π-ΜΕΛΙ ΣΕΡΒΙΑ

13

ΑΣΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

14

ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

15

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΟΖΑΝΗ

16

ΒΗΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ Π-ΧΥΜΟΙ ΣΕΡΒΙΑ

17

ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΑ

18

ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

19

ΒΟΡΤΣΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑ

20

ΓΕΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ

21

ΓΗΡΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

22

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΣΕΡΒΙΑ

23

ΓΙΑΝΤΣΗ ΟΛΓΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ

24

ΓΙΟΛΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

25

ΓΙΩΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ

26

ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ

27

ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ

28

ΓΚΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ

29

ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

30

ΓΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

31

ΓΡΟΠΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π-ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΔΕΣΣΑ

32

ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ

33

ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

34

ΔΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

35

ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

36

ΔΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ

37

ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΟΖΑΝΗ

38

ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΦΛΩΡΙΝΑ

39

ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ

40

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

41

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ

42

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΪΟ

43

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

44

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π- ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

45

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΛΙΛΙΓΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

46

ΘΩΜΑIΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

47

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

48

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑ

49

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ

50

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

51

ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ

52

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

53

ΚΑΓΙΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

54

ΚΑΚΑΛΕΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΕΡΒΙΑ

55

ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΒΟΪΟ

56

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

57

ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

58

ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ

59

ΚΑΛΟΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

60

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

61

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ

62

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑ

63

ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ

64

ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

65

ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

66

ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗ

67

ΚΑΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΒΟΪΟ

68

ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΖΩΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

69

ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

70

ΚΟΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

71

ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ

72

ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

73

ΚΟΤΖΑΙΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟ

74

ΚΟΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

75

ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΒΟΪΟ

76

ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

77

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ

78

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ

79

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ

80

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

81

ΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

82

ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

83

ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ

84

ΚΡΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΦΛΩΡΙΝΑ

85

ΚΥΡΙΑΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

86

ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

87

ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΕΟΡΔΑΙΑ

88

ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

89

ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

90

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ

91

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ

92

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΡΓΟΣ ΚΑΣΤ

93

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

94

ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

95

ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

96

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ

97

ΜΙΡΜΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

98

ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

99

ΜΟΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

100

ΜΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΚΟΖΑΝΗ

101

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

102

ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΒΟΪΟ

103

ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

104

ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΑΜΝΙΑΝΟΣ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

105

ΝΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

406

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

407

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

108

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

109

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

110

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

111

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ

112

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

113

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

114

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ

115

ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΟΪΟ

116

ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΑ

117

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

118

ΠΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ

119

ΠΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

120

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΪΟ

121

ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

122

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

123

ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

124

ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

125

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΨΑΡΙΑ ΣΕΡΒΙΑ

126

ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

127

ΣΗΜΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑ

128

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

129

ΣΜΥΡΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

130

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

131

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ

132

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

133

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

134

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ

135

ΤΑΪΓΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

136

ΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

137

ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΣΕΡΒΙΑ

138

ΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ

139

ΤΖΗΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΑΥΓΑ ΣΕΡΒΙΑ

140

ΤΖΗΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Π-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΓΡΕΒΕΝΑ

141

ΤΟΣΟΥΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ

142

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

143

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ

144

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

145

ΤΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

146

ΤΡΥΦΩΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

147

ΤΣΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΡΓΟΣ ΚΑΣΤ

148

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

149

ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟ

150

ΤΣΑΛΚΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΑΥΓΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

151

ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ

152

ΤΣΕΠΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

153

ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

154

ΤΣΟΡΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ

155

ΦΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗ

156

ΧΑΪΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

157

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

158

ΧΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ

159

ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟ

160

ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π- ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΣΕΡΡΕΣ

161

ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π- ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΣΕΡΡΕΣ

162

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ

163

ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΜΕΛΙ ΣΕΡΒΙΑ

164

ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΚΟΖΑΝΗ

165

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ

166

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΟΖΑΝΗ