Χωρίς ρεύμα, για μια ώρα (περίπου), από τις 18:30 έως και τις 19:38, τα Γρεβενά και χωριά του ορεινού όγκου. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr,  έπεσε πουλί πάνω στον μετασχηματιστή του Υποσταθμού (Γρεβενών) και βγήκε “εκτός”. Έγιναν χειρισμοί για την επαναηλεκτροδότηση και το ρεύμα επανήλθε στις 19:38

kozan.gr