Άγιος Θωμάς και ψηλός Αη Λιας Κοζάνη – 3-5-21 / 20:38. Φωτογραφία του συμπολίτη μας Κ. Καραδήμου.