Ορειβατικός Σύλλογος Πλατανορεύματος: Ημέρα Ορειβασίας την Κυριακή 16 Μαΐου.