ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε εδώ