Το IT Skills Proficiency πιστοποιεί ικανότητες προχωρημένου επιπέδου σε ένα φάσμα δεξιοτήτων που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική χρήση των διαφόρων εφαρμογών της Τεχνολογίας των Πληροφοριών.

Οι εξετάσεις αξιοποιούν τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία του υπολογιστή για να αξιολογήσουν την ικανότητα ενός υποψηφίου να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού και ν’ αναπτύσσει δεξιότητες σε προχωρημένο επίπεδο.

Το IT Skills Proficiency δίνει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και γνώσεων προχωρημένου επιπέδου σε μια γκάμα εφαρμογών και λειτουργιών. Το IT Skills Proficiency έχει σχεδιαστεί για τη διεθνή αγορά, αναγνωρίζοντας τη σημασία του να δουλεύουν οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από γεωγραφικά και πολιτισμικά σύνορα.

Εξεταζόμενες ενότητες:

  • WORD Επεξεργασία κειμένου

  • EXCEL Υπολογιστικά φύλλα

  • ACCESS Βάσεις δεδομένων

  • POWER POINT Παρουσιάσεις

  • INTERNET Υπηρεσίες διαδικτύου – Δημιουργία ιστοσελίδων

Διάρκεια Σεμιναρίου :   60   ώρες

Κόστος Σεμιναρίου  :   350 €

*Συμπεριλαμβάνονται διαλέξεις δια ζώσης εκπαίδευσης, συμμετοχή στις εξετάσεις

και 1 δωρεάν επανεξέταση σε 1 ενότητα σε περίπτωση αποτυχίας.

Χωρίς επιπλέον κρυφές χρεώσεις.

Χρόνος υλοποίησης : 2 μήνες, 2 φορές την εβδομάδα απογευματινές ώρες.

Πληροφορίες- Εγγραφές:
2461027001 & elkedimkozani.wixsite.com/elkedimko…/pliroforiki-proficiency