Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδέσμων Γραμμάτων και Τεχνών και Εφέδρων Αξιωματικών Π.Ε. Κοζάνης σας προσκαλούν τη Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017 και ώρα 19:00 στο Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης στην εκδήλωση με θέμα: «Η Τουρκία μετά την 15 η Ιουλίου 2016» Ομιλητές οι κ.κ. Φράγκος Φραγκούλης Στρατηγός, επίτιμος αρχηγός του ΓΕΣ και Ζακοντίνος Δημήτριος Οικονομολόγος Συντονιστής της εκδήλωσης ο κ. Καρατουλιώτης Νικόλαος Υποστράτηγος ε.α.