Συνάντηση τώρα με Πρόεδρο ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο. Επιβεβαίωσε την πληρωμή προκαταβολής για τις ζημιές στο προ ανθοφορίας στάδιο τέλη Οκτωβρίου, σε Μεσόβουνο, Πύργους, Κομνηνά, Ανατολικό, κλπ. Επικοινώνησε ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ με διευθυντή στη Κοζάνη για την καταστροφική ζημιά στις πατάτες Πολυμύλου να γίνει σύντομα η εκτίμηση και άμεση πληρωμή . Ευχαριστώ ιδιαίτερα να την αποτελεσματική συνεργασία και γρήγορη ανταπόκριση του Προέδρου.