Ο ιδρυθείς από το 1999 Σύλλογος Παραγωγών και Εκθετών Λαϊκών Αγορών Αγροτικών & Αλιευτικών Προϊόντων Π.Ε. Κοζάνης διευκρινίζει, προς πάσα κατεύθυνση, με σκοπό την αποφυγή παρεξηγήσεων και λανθασμένων εντυπώσεων, πως ουδεμία σχέση έχει με  νεοσύστατο σύλλογο με παρεμφερή ονομασία. Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει, όπως έκανε τόσα χρόνια, να υπηρετεί τα συμφέροντα του κλάδου μας μακριά από σκοπιμότητες και οποιουδήποτε είδους ή μορφής διασπαστικές πρακτικές.