Όπως είναι γνωστό το Τριμελές Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας με τις Αριθμ. Αποφάσεις 22/2021 και 23/2021 δικαίωσε τους προσφεύγοντες, κρίνοντας ότι τα Τραπεζικά Προϊόντα που αγόρασαν ήταν καταθετικά προϊόντα και πρέπει να αποδοθούν στους δικαιούχους.
?Στο προηγούμενο διάστημα οι Βουλευτές Ν. Κοζάνης, Γιώργος Αμανατίδης και Παρασκευή Βρυζίδου, συναντήθηκαν με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα με στόχο την ταχεία απόδοση των ποσών στους δικαιούχους στη βάση της Απόφασης του Δικαστηρίου.
?Σε νέα συνάντηση στην Αθήνα, συζητήθηκαν οι επόμενες ενέργειες που πρέπει να δρομολογηθούν από την εταιρεία που ανέλαβε την εκκαθάριση της Τράπεζας στη βάση της Απόφασης του Τριμελούς Εφετείου με τελικό στόχο τη σύνταξη πίνακα κατάταξης δικαιούχων και την καταβολή της αποζημίωσης σ’ αυτούς βάσει των διαθέσιμων ποσών.
?Το υπόψη θέμα ανέλαβαν να προωθήσουν οι παραπάνω Βουλευτές.