Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ΕΚΑΒ Κοζάνης από το Δ.Σ. Περιοχής Βαθυλάκκου για την ουσιαστική, ενδιαφέρουσα και εμπεριστατομένη επιμόρφωση που πρόσφερε στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μας μονάδας. Την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 το ΕΚΑΒ Κοζάνης ήταν προσκεκλημένο στο σχολείο μας και υλοποίησε πρόγραμμα επιμόρφωσης – εκπαίδευσης σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών, όπως π.χ. την καρδιοπνευμονική ανάνηψη (CPR ή ΚΑΡΠΑ) , μια τεχνική Α’ Βοηθειών που είναι πολύ χρήσιμη για τη επιβίωση του θύματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, κατά τις οποίες έχει σταματήσει η αναπνοή ή ο καρδιακός παλμός και της χρήσης του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή για την υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας . Ενημερωθήκαμε, επίσης, για θέματα πρώτων βοηθειών, ατυχημάτων και τραυματισμών. Οι εκπαιδευτικοί του Δ.Σ. Περ. Βαθυλάκκου, αλλά και του 2/θ Νηπιαγωγείου Δρεπάνου και του 1/θ Νηπιαγωγείου Μεσσιανής που παρακολούθησαν από κοινού την επιμόρφωση, αισθάνονται ότι αποκόμισαν σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες για να ανταπεξέλθουν άμεσα και αποτελεσματικά σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος.