Η κατανομή των κρουσμάτων SARS-COV 2 ανά Δήμο για 20 και 21/11/2021.