Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozan.gr, η «Ανάπλαση της Πλατείας Λασσάνη και πέριξ οδών» την ένταξη της οποίας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020, υπέγραψε ο Γ. Κασαπίδης: αφορά την ολική ανάπλαση της περιοχής της πλατείας Λασσάνη, σε συνδυασμό με την αναμόρφωση των οδικών αξόνων που την περιβάλλουν και των πέριξ οδών (Ερμού, Κ. Παλαμά, Αρχελάου, Ιερολοχιτών, Πολυζούλη και Αθηνάς). Η διαμόρφωση της πλατείας περιλαμβάνει δύο επίπεδα από τα οποία το ένα ακολουθεί το υπάρχον ανάγλυφο και προσαρμόζεται στις κλίσεις, που προσδιορίζονται από τις δύο παράπλευρες οδούς (Ερμού & Ολύμπου), ενώ το δεύτερο παρουσιάζεται σχεδόν οριζόντιο και περιλαμβάνει την μικρή κεντρική πλατεία (άνοιγμα), ένα τμήμα του χώρου που φτάνει σχεδόν μέχρι τη βόρεια πλευρά της περιοχής μελέτης καθώς και τον χώρο της υφιστάμενης σήμερα παιδικής χαράς.

Περιλαμβάνει:
– Αντιμετώπιση του προς διαμόρφωση χώρου ως αστικό χώρο πρασίνου και όχι ως πλατεία, με κυρίαρχο στοιχείο τον ελεύθερο χώρο πρασίνου και τις φυτεύσεις με διατήρηση σημαντικού αριθμού υπαρχόντων δένδρων και προσθήκη νέων.
– Μείωση του πλάτους του οδοστρώματος των δύο οδών στα δυτικά (Ερμού) και στα ανατολικά (Ολύμπου) με στόχο τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του διαμορφούμενου χώρου της πλατείας (κίνηση πεζών κ.λ.π.).
– Εξασφάλιση ικανού χώρου στα δυτικά του σπιτιού Λασσάνη, ώστε να δίδεται η δυνατότητα ανάδειξης της Δημοτικής Χαρτοθήκης της πόλης.
– Διαμόρφωση των οδών Κοντορούση, Ερμού και Λιούφη, με ειδικές επιστρώσεις και δυνατότητα διέλευσης οχημάτων.
– Δυνατότητα πρόσβασης σε Άτομα με Κινητικά προβλήματα σε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους
– Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που αφορούν στις περιμετρικές οδούς της σημερινής πλατείας.
– Διαμόρφωση επιπλέον χώρων κατά μήκος των οδών Ερμού ΚΑΙ amp; Ολύμπου, με τοπικές διευρύνσεις για την εξυπηρέτηση καταστημάτων αναψυχής, που βρίσκονται σ’ αυτές.
– Διαμόρφωση χώρου στάσης ενός αστικού λεωφορείου στη νότια πλευρά της πλατείας επί της οδού Επτανήσου, με αντίστοιχο χώρο αναμονής και μίας στάσης ενός αστικού λεωφορείου στην Κ. Παλαμά.
– Διαμόρφωση χώρου στάσης Taxi επί της οδού Αρχελάου. Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων επί της οδού Ολύμπου (δυτική πλευρά) και επί της οδού Τακιατζίδων (νότια πλευρά).
– Διαμόρφωση μιας τουλάχιστον θέσης στάθμευσης τουριστικού λεωφορείου επί της ανατολικής πλευράς της οδού Ολύμπου.
– Αρχελάου, Ιερολοχιτών, Πολυζούλη.
– Πλακόστρωση με γρανιτοκυβόλιθους στις οδούς Αθηνάς και Ιερολοχιτών.
– Μείωση του πλάτους του οδοστρώματος και αύξηση πλάτους πεζοδρομίων στην οδό Αρχελάου

kozan.gr