Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΠΕΑ) των κτηριακών εγκαταστάσεων & Μελέτης Παρεμβάσεων για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Εκθεσιακού Κέντρου Δ. Μακεδονίας, στην Κοζάνη, προχωρά η διοίκηση του ΕΒΕ Κοζάνης. Για το σκοπό αυτό, πριν από λίγες μέρες, υπέγραψε σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας, το οποίο, έναντι αμοιβής, θα εκπονήσει τα δύο προαναφερόμενα. Το κόστος για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ανέρχεται σε (24.800€/με το ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Κοζάνης.

kozan.gr