Μια προσφορά της αγαπημένης λαϊκή αγοράς και των αγαπητών πωλητών. Αυτή είναι η κατάσταση κάθε Τρίτη και Τετάρτη στη γειτονιά μας. Καταστηματάρχες και γείτονες τη σκούπα και τα λάστιχα στο χέρι για καθαριότητα. Ο κανονισμός της λαϊκής αγοράς (τον έχω διαβάσει ολόκληρο, ίσως περισσότερες φορές από τους συντάκτες) που ψηφίστηκε τον Αύγουστο και είναι θέμα ημερών να εφαρμοστεί, κατά τα λεγόμενα των αρμοδίων (σήμερα είναι 15η Δεκεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2021) , αναφέρει ρητώς ότι όλοι οι πωλητές πρέπει να μαζεύουν τα απορρίμματά τους σε σακούλες. #Νιφάδα τι είδες;