Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Εορδαίας κ. Παναγιώτη Πλακεντά και τους συνεργάτες του καθώς και τον Υφυπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο για την άμεση, ουσιαστική και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην επιτυχία της προσπάθειας για τη διατήρηση της διοικητικής και εκλογικής αυτοτέλειας της Κοινότητάς μας.

Κατοχυρώθηκε πλέον με νόμο, ότι η εκλογή Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από την απογραφή και θα υπάρχει τριμελές συμβούλιο στις επόμενες εκλογές.

Κώστας Μαυρόπουλος

Πρόεδρος της Κοινότητας Κομάνου