«Μια εικόνα χίλιες λέξεις» λέει η σοφή παροιμία. Και η ωραία εικόνα, που φέρνομε σήμερα στη δημοσιότητα, λέει πολλά. Εφτά στρατιώτες από την ίδια οικογένεια. Βγήκαν φωτογραφία, καθένας όταν ήταν στρατιώτης, και, όταν αφυπηρέτησε και ο τελευταίος, ένωσαν τις φωτογραφίες τους σε μια οικογενειακή. Εφτά στρατιώτες από μία οικογένεια από τον Σιδερά. Από την οικογένεια Ιωάννη και Παρασκευής Τζαλαζίδη. Και δεν είναι τα μόνα παιδιά της. Είχαν και δύο κόρες, που αποτυπώνονται στην επόμενη φωτογραφία. Πόσα οφείλει η ελληνική πολιτεία στις πολύτεκνες οικογένειες! Εκπλήρωσαν με το παραπάνω το χρέος τους προς την πατρίδα. Την υπηρέτησαν όπου κι αν τα έστειλε. Όχι εκεί που ήθελαν τα ίδια ή επιδίωξαν με πλάγια μέσα οι εξέχοντες γονείς τους. Υπηρέτησαν συνήθως σε μονάδες των συνόρων της χώρας. Κι όταν έκαναν δικές τους οικογένειες, μιμούμενοι το λαμπρό παράδειγμα των γονέων τους έκαναν και τα ίδια πολύτεκνες οικογένειες.

Ο Γιώργος Τζαλαζίδης, που τελείται την Κυριακή στον Σιδερά το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνό του μαζί με εκείνο της πεθεράς του, είναι το τελευταίο παιδί της οικογένειας. (Στην πρώτη φωτογραφία στην κάτω σειρά πρώτος αριστερά και στη δεύτερη στην αγκαλιά του πατέρα του). Παντρεύτηκε τη Φιλοθέη, κόρη του επίσης πολύτεκνου παπά-Λευτέρη Δεμερτζίδη (με έξι παιδιά). Έκαναν και οι ίδιοι έξι παιδιά. Έτσι περίσσεψε ο πληθυσμός της χώρας μας και μεγάλωσε η Ελλάδα. Δεν καλλιέργησαν την φυγοτεκνία. Δεν κατέφυγαν στην γιαλαντζί «εναλλακτική» οικογένεια, που προσπαθούν να μας σερβίρουν ως φυσιολογική νεωτεριστές πολιτικοί, δουλοπρεπείς στην Ευρώπη. Δούλεψαν σκληρά και ανέστησαν υγιείς οικογένειες, όπως ο Γιώργος ο κρεοπώλης, που καμάρωνε για τα παιδιά και τα εγγόνια του και ευχαριστημένος με όσα πέτυχε στη ζωή του έλεγε στον γράφοντα συμμαθητή του: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος με όσα πετύχαμε στη ζωή με τη δουλειά μας». Πώς να μη θαυμάσει κανείς τέτοιους ανθρώπους; Πώς να μη προσεύχεται για την αιώνια ανάπαυσή τους;