Σας στέλνω χθεσινές φωτογραφίες από το Οστεοφυλάκιο στον Ι.Ν. Γεωργίου Κοζάνης. Υγρασία  που τρώει σιγά σιγά τα οστεοκυτία, μικροσκουπίδια και μια γενική ακαταστασία που δε συνάδει με το χώρο. Είναι ντροπή αυτή η εικόνα. Πληρώνουμε κάθε χρόνο, έστω και ένα μικρό αντίτιμο, ας φροντίσουν οι υπεύθυνοι.