Ανοιχτή πρόσκληση στην εκδήλωση με θέμα «Ευκαιρίες και Προκλήσεις για την Ανάπτυξη του CCUS (Δέσμευση, χρήση και αποθήκευση του άνθρακα) στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας » που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου και ώρα 11:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου Strategy CCUS – www.strategyccus.eu και θα γίνει μια δημόσια συζήτηση σχετικά με τη δημόσια αποδοχή, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για την εφαρμογή έργων CCUS στη Δυτική Μακεδονία.